دانلود بازی Pou برای اندروید

Pou ، تصویر شماره 1Bia2funi.com  دانلود بازی Pou برای اندروید

توضیحات:

فکر می‌کنید بتوانید POU رو به فرزندی قبول کنید و از POU نگهداری کنید؟
باید به POU غذا بدهید، تمیزش کنید، با او بازی کنید و ببینید که کم کم بزرگ میشود…..

بیشتر