بازی معروف جی تی ای سان اندریس GTA San Andreas

 

<a href="http://bazikids.com" >بازی</a> معروف جی تی ای سان اندریس GTA San Andreas

این گروه سبز پوش در سال های گذشته ساکت شده بودند و ناسازگاری داخلی گروه و رقیب سرسختشون گروه The Ballas مشکلات زیادی برای این گروه به وجود آورده بودند.این گروه فقط قسمت کوچکی در جنوب شرقی شهر لوس سانتوس را تحت پوشش خود قرار داده اند.رهبران این گروه شامل sean johnson برادر کارل جانسون ملقب به Sweet و همچنین Melvin Harris ملقب به Big Smoke و Lance Wilson ملقب به ryder و carl johnson ملقب به CJ میشوند.
دشمن اصلی این گروه , گروه دیگر با نام The Ballas است این دو گروه بر سر تحت کنترل گرفتن خیابان های لوس سانتوس همواره درحال جنگ هستند. بیشتر